جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ط7
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 7,029 | آخرین بروزآوری: 23 رجب 1424
 • RSS
 • Atom
استاد دانشکدۀ شریعت و امام و خطیب در مسجد جامع المعلمین - الأحساء (عربستان).
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 46,567 | آخرین بروزآوری: 15 ذیحجه 1433
 • RSS
 • Atom
شیخ طارق عبد الغنی دعوب در شهر زلیتن (شرق طرابلس پایتخت لیبی) چشم به جهان گشود. در بسیاری از مسابقات حفظ و تجوید قرآن کریم شرکت کرده و مقام های بالایی را کسب کرده است. در کنار حفظ قرآن کریم، فوق لیسانس علم اصوات را نیز دارد. رادیو قرآن کریم ختم سال 1995م او را ثبت و نشر کرده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 10,290 | آخرین بروزآوری: 27 ربیع‌الثانی 1434
 • RSS
 • Atom
دکترا از دانشگاه بغداد - عراق در بخش های: تفسیر، زبان عربی و آداب آن. ایشان هم اکنون در دانشکدۀ اصول الدین، دانشگاه ملی باکو تدریس کرده و رئیس امور دینی دانشگاه مرمرۀ ترکیه می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,073 | آخرین بروزآوری: 24 ربیع‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 4,627 | آخرین بروزآوری: 15 ذیحجه 1433
 • RSS
 • Atom
بعد از این که قرآن کریم را در خوردسالی حفظ کرد، در الأزهر شریف درس خواند، با خیلی از مراکز اسلامی کار کرده و تألیفات زیادی دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 33,131 | آخرین بروزآوری: 9 رجب 1433
 • RSS
 • Atom
تمام قرآن را نزد شیخ «ولید ادریس منیسی» به قراءات ده گانه از طریق شاطبیه و الدره خوانده، که اولین ختم ثبت شدۀ جامع قرائت های ده گانه می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 31,253 | آخرین بروزآوری: 26 جمادی‌الثانی 1437