جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ش4
  • RSS
  • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 7,779 | آخرین بروزآوری: 8 جمادی‌الثانی 1425
  • RSS
  • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 10,418 | آخرین بروزآوری: 9 ربیع‌الثانی 1423
  • RSS
  • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,717 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1431
  • RSS
  • Atom
استاد ایشان بعد از این که مجوز قرائت های ده گانه را به او داد، لقب «بدر القراء: ماه شب چهارده قاریان» را به وی بخشید، او صدایی گیرا داشته و اصالتا عراقی است که هم اکنون در مقیمکشور امارات است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 34,042 | آخرین بروزآوری: 10 صفر 1432