جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل (1435 هـ) - سوره انشقاق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 591
1

mp3 MP3 2.42MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 4.82MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 614KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره مطففین
سورۀ بعدی
سوره بروج