جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره قارعة

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 913
0

دانلود MP4 4.62MB
سورۀ قبلی
سوره عادیات
سورۀ بعدی
سوره تکاثر