جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره ضحی

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 610
0

دانلود MP4 5.17MB
سورۀ قبلی
سوره لیل
سورۀ بعدی
سوره شرح