جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره طارق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,332
0

دانلود MP4 7.39MB
سورۀ قبلی
سوره بروج
سورۀ بعدی
سوره اعلی