جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره ذاریات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 869
0

دانلود MP4 33.22MB
سورۀ قبلی
سوره ق
سورۀ بعدی
سوره طور