مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره مؤمنون

تلاوت شده توسط:: قاری مصطفی اللاهونی

Islamway ©1998 - 2021 کلیه حقوق محفوظ است