جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (مالایایی) - سوره انفطار

- - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 150
0

mp3 MP3 1.86MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین