جستجو
همه بخش ها

مصحف مجود - سوره دخان

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 5,425
17

mp3 MP3 4.43MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 17.7MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره زخرف
سورۀ بعدی
سوره جاثیة