جستجو
همه بخش ها

مصحف مجود - سوره قریش

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,051
1

mp3 MP3 167KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 950KB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فیل
سورۀ بعدی
سوره ماعون