جستجو
همه بخش ها

مصحف مجود - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,058
1

mp3 MP3 668KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.95MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار