مصحف با ترجمه (کردی) - سوره انفال

تلاوت شده توسط:: شیخ سعد بن سعید الغامدی

Islamway ©1998 - 2019 کلیه حقوق محفوظ است