جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اردو) - سوره کوثر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 317
0

mp3 MP3 223KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 433KB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ماعون
سورۀ بعدی
سوره کافرون