مصحف با ترجمه (اردو) - سوره نازعات

تلاوت شده توسط:: قاری عبدالباسط عبدالصمد

Islamway ©1998 - 2019 کلیه حقوق محفوظ است