جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اردو) - سوره جن

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 262
0

mp3 MP3 3.17MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 6.32MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نوح
سورۀ بعدی
سوره مزمل