جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اردو) - سوره نجم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 462
0

mp3 MP3 4.52MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 9.02MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره طور
سورۀ بعدی
سوره قمر