مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره جمعه

تلاوت شده توسط:: شیخ عبدالله بن علی بصفر

Islamway ©1998 - 2019 کلیه حقوق محفوظ است