جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره جمعه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 194,046
1

mp3 MP3 1.6MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 6.12MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 1MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره صف
سورۀ بعدی
سوره منافقون