جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (پرتغالی) - سوره غاشیه

- - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,017
2

mp3 MP3 4.35MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر