جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل (ختم کالیفرنیا) - سوره طارق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 84,862
8

mp3 MP3 431KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.5MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.65MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره بروج
سورۀ بعدی
سوره اعلی