جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 28,263
0

mp3 MP3 783KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.22MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 524KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر