جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره مریم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 94,246
40

mp3 MP3 8.36MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 16.79MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره کهف
سورۀ بعدی
سوره طه