جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره حاقه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 132,372
9

mp3 MP3 2.56MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 10.27MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 1.69MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره قلم
سورۀ بعدی
سوره معارج