جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره مجادله

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 132,142
4

mp3 MP3 3.97MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 15.93MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 2.63MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره حدید
سورۀ بعدی
سوره حَشر