جستجو
همه بخش ها

مصحف مجود - سوره عادیات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 6,515,871
34

mp3 MP3 547KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.18MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 362KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره زلزال
سورۀ بعدی
سوره قارعة