جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 4,393
2

mp3 MP3 3.41MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 894KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق