جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 400
0

mp3 MP3 831KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.52MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر