جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره بلد

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 414
0

mp3 MP3 784KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.3MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فجر
سورۀ بعدی
سوره شمس