جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اردو) - سوره فیل

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 308
0

mp3 MP3 885KB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 310KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره همزه
سورۀ بعدی
سوره قریش