جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (یونانی) - سوره اخلاص

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 833
1

دانلود MP4 4.21MB
سورۀ قبلی
سوره مسد
سورۀ بعدی
سوره فلق