جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 7,330
11

mp3 MP3 3.3MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 841KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره قلم
سورۀ بعدی
سوره تکویر