جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (چینی) - سوره قیامه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 186
0

mp3 MP3 6.91MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.74MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره مدثر
سورۀ بعدی
سوره انسان