جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره قارعة

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 277
0

mp3 MP3 724KB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 218KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عادیات
سورۀ بعدی
سوره تکاثر