جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (فرانسوی) - سوره عصر

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 467
0

دانلود MP4 2.01MB
سورۀ قبلی
سوره تکاثر
سورۀ بعدی
سوره همزه