جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (فرانسوی) - سوره انفطار

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 666
0

دانلود MP4 10.04MB
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین