جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی) - سوره طارق

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,150
0

دانلود MP4 8.22MB
سورۀ قبلی
سوره بروج
سورۀ بعدی
سوره اعلی