جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (فرانسوی) - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 901
2

mp3 MP3 4.07MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.37MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر