جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (پرتغالی) - سوره تین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 510
0

mp3 MP3 435KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.29MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره شرح
سورۀ بعدی
سوره علق