جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - سوره فاتحه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 6,865
12

mp3 MP3 14.08MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.52MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
 
سورۀ بعدی
سوره مجادله