جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 359
0

mp3 MP3 6.08MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.53MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار