جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره قریش

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,110
0

دانلود MP4 2.45MB
سورۀ قبلی
سوره فیل
سورۀ بعدی
سوره ماعون