جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره غاشیه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,233
1

دانلود MP4 9.04MB
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر