جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره مطففین

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 985
2

دانلود MP4 17.8MB
سورۀ قبلی
سوره انفطار
سورۀ بعدی
سوره انشقاق