جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره تحریم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 757
1

دانلود MP4 23.47MB
سورۀ قبلی
سوره طلاق
سورۀ بعدی
سوره ملک