جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره ص

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,356
0

دانلود MP4 69.36MB
سورۀ قبلی
سوره صافات
سورۀ بعدی
سوره زمر